Mestá a obce hospodária s 3,5 miliardami eur ročne. V sto najväčších samosprávach Slovenska žije 2,7 milióna ľudí. Transparency International Slovensko zhodnotila, nakoľko je vedenie týchto samospráv naklonené otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom. Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov.Vedeli ste, ze...

za dva roky sa štyri pätiny samospráv v rebríčku transparentnosti zlepšilo? Najviac Smižany, Ružomberok a Žiar nad Hronom.

pravicoví starostovia vedú mestá v priemere transparentnejšie ako ľavicoví či nezávislí kandidáti?

osem z desiatich miest stále nezverejňuje výsledky súťaží predajov či prenájmov majetku?

len tretina miest má prijatý etický kódex pre svojich zamestnancov?

len 42 zo 100 miest zverejňuje na webe, komu prideľuje granty? Pred dvomi rokmi to bolo len 15 samospráv.

za dva roky sa strojnásobil počet miest, ktoré pre občanov robia audio- a videozáznamy rokovaní zastupiteľstiev?

Example Frame
Slovakia map